0

สายไฟต่างๆที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า

สายไฟต่างๆที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า


2021-06-09 10:34:40

สายไฟต่างๆที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า


- สายอะลูมิเนียมแกนโลหะผสม เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงที่คล้ายกับสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก แต่รับแรงดึงได้น้อยกว่า
- สายไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Cable) ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานควบคุมไฟฟ้าจะเป็นผู้ใช้ เช่น กฟผ., กฟภ.,กฟน
- สายไฟฟ้ายังแยกย่อยออกไปเป็นแต่ละแบบดังนี้
- สายไฟฟ้าแบบเปลือย ส่วนมากสายไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้ภายนอกอาคาร
- สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)
- สายอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)
- สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)
- สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)
- สายอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)
- สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)
- สายไฟฟ้าแบบหุ้ม สายไฟฟ้าประเภทนี้มีใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคารทั่วๆไป
- สาย Partial Insulated Cable (PIC Cable)
- สาย Space Aerial Cable (SAC Cable)
- สาย Preassembly Aerial Cable
- สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE Cable)
- สายไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage Cable) เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านและอาคารทั่วไป
- วีเอเอฟ (VAF Cable)
- ทีเอชดับเบิลยู (THW Cable)
- เอ็นวายวาย (NYY Cable)
- วีซีที (VCT Cable)
่นี่คือประเภทของสายไฟฟ้ามาตรฐานทั่วไป ที่เราพบเห็นและใช้อยู่ในปัจจุบัน

ประเภทยี่ห้อสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าไทยยาซากิ(Thai Yazaki) สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล (Bangkok Cable) สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ดอด์จ(PhelpsDodge Cable) สายไฟฟ้าฟลูเลอร์ (Fuhrer Cable) สายไฟฟ้าจรุงไทย(CTW Cable)


-------------------------------------------

นพดลพานิช จำหน่ายสายไฟ

-------------------------------------------

CR: https://www.crossinter.com/